Technologické dni HBK 2023

Vážení zákazníci,

Radi by sme vás pozvali na registráciu a účasť na virtuálnej konferencii HBK Technology Days, ktorá sa uskutoční 7., 14. a 21. novembra.

Táto šesťdielna séria 90-minútových virtuálnych seminárov sa zameriava na skúšky materiálov a únavové skúšky - od testovania vzoriek až po testovanie celých konštrukcií. Séria sa začína príkladmi konštrukčných a vibračných skúšok v leteckom a automobilovom priemysle a tým, ako ich možno doplniť a rozšíriť o virtuálne senzory a konštrukčné simulácie.

Potom nasledujú prezentácie o mechanických skúškach, parametroch kalenia materiálov, únavových vlastnostiach základných materiálov a povrchových úpravách alebo charakterizácii spojov. Séria sa uzatvára ukážkou toho, ako sa výsledky týchto skúšok odolnosti a ich simulácie stávajú vstupmi pre širšie požiadavky na spoľahlivosť výrobkov. Príklady prezentovaných aplikácií zahŕňajú skúšky konštrukcií lietadiel a skúšky spoľahlivosti batérií a ich chladičov v automobilových elektrických vozidlách.

Viac informácií o konferencii, zoznam tém a registráciu nájdete na stránke:

https://www.hbkworld.com/en/knowledge/events/technology-days/2023-hbk-technology-days

TOPlist NAVRCHOLU.cz