Rozťahovacie a tenzometrické prístroje (extenzometre)

Snímače predĺženia merajú deformácie v rádoch jednotiek až desiatok um/m a používajú sa napríklad na zisťovanie ťahovej sily v ramene lisu alebo na monitorovanie napätí v priehradových konštrukciách. Pri meraniach máte na výber medzi pasívnou konštrukciou s tenzometrickým výstupom s plným mostíkom, ktorý umožňuje aj paralelný posun, t. j. napr. 4 snímače snímajú deformáciu 4 lisovacích ramien a zosilňovač vám zobrazí celkovú silu všetkých 4 ramien. Prípadne je možné vyhodnotiť každý signál samostatne a zobraziť rozloženie jednotlivých síl. Ďalšou alternatívou je použitie aktívneho vyhotovenia, ktoré má napäťový (0...10 V) alebo prúdový (4...20 mA) výstup.

SLB700/06VA - Aktívny snímač napätia (extenzometer)

Mechanické snímače a prevodníky, Snímače ťahu a predĺženia (extenzometre)

Snímač SLB700/06VA s analógovým výstupom je určený na meranie napätí v staticky a dynamicky zaťažených konštrukciách. Meria ťahovú deformáciu v rozsahu 0 ...

SLB700A - Tenzometrický snímač napätia (extenzometer)

Mechanické snímače a prevodníky, Snímače ťahu a predĺženia (extenzometre)

Tenzometer SLB700A je určený na meranie napätia v staticky a dynamicky zaťažených konštrukciách. Meria ťahovú deformáciu v rozsahu 0...500um/m.

SLH700 - Aktívny senzor napätia (extenzometer) s krytím IP68

Mechanické snímače a prevodníky, Snímače ťahu a predĺženia (extenzometre)

Aktívny senzor SLH700 umožňuje meranie ťahovej deformácie v rozsahu 0...500um/m na staticky a dynamicky zaťažených konštrukciách. Krytie IP68.

TOPlist NAVRCHOLU.cz