Testovacia súprava PCB PCB

PCB test kit

Súprava na testovanie dosiek s plošnými spojmi (PCB): rýchle a jednoduché testovanie

Spoľahlivosť komplexnej elektroniky v mobilných alebo náročných podmienkach je výsledkom skúseností získaných vývojom a intenzívnym testovaním. V spoločnosti HBK sme zabezpečili, aby testovanie mechanickej odolnosti a spoľahlivosti založené na meraní mechanického namáhania na doskách s plošnými spojmi bolo čo najjednoduchšie a najrýchlejšie.

Súprava na testovanie dosiek s plošnými spojmi (PCB) obsahuje všetky nástroje a príslušenstvo potrebné na meranie mechanického namáhania na PCB v súlade s normou IPC/JEDEC 9704, od tenzometrov až po ovládací panel merania a softvér na zber údajov, ktorý zobrazuje výsledky v reálnom čase.

Okrem príslušných predpripravených tenzometrov a ich inštalačných pomôcok súprava obsahuje modul QuantumX MX1615B a softvér Catman s testovacím projektom pripraveným na použitie vrátane vopred nakonfigurovaného testovacieho certifikátu vo forme správy Microsoft Word. Balík zahŕňa ročnú údržbu softvéru.

 

Jednoduchý a spoľahlivý merací reťazec

Prenosná a ľahko použiteľná testovacia súprava na plošné spoje obsahuje okrem príslušných tenzometrov kompatibilných s normou IPC/JEDEC 9704 a ich inštalačných pomôcok aj modul mostíkového zosilňovača QuantumX MX1615B a projekt merania pripravený na použitie v softvéri catman DAQ na automatické generovanie správy o teste alebo certifikátu. Od senzora k výsledkom: jednoducho "zapoj a meraj".

 

Úplný zoznam produktov zahrnutých do tejto testovacej sady nájdete v katalógovom liste nižšie.

 

Mám záujem o tento produkt

     

     

    TOPlist NAVRCHOLU.cz