Nový referenčný snímač sily triedy 00 podľa ISO 376 do 20 MN

Senzor C5 dosahuje triedu 00 podľa normy ISO 376 v rozsahu merania 40 až 100 % menovitej sily v rozsahu od 5 MN do 20 MN.

S cieľom pomôcť skúšobným laboratóriám a laboratóriám zlepšiť ich meracie schopnosti spoločnosť HBK uviedla na trh sériu referenčných snímačov sily C5.

Tie sa môžu použiť na vzájomné porovnávanie kalibračné systémy alebo ako referenčný prevodník, pre kalibračné stroje s hydraulickým generovaním sily.

Voliteľný elektronický list snímača (TEDS) obsahuje pokyny na nastavenie snímačov.

Viac informácií o senzore C5 nájdete na karte produkt.


TOPlist NAVRCHOLU.cz