Sint MTS3000 Restan – měření zbytkového napětí

MTS3000-Restan

MTS3000-Restan: Systém pro automatické zjišťování zbytkového napětí odvrtávací metodou

Jak metoda funguje?

MTS3000-Restan je automatický systém pro zjišťování zbytkových napětí odvrtávací metodou, vyvinutý a patentovaný společností SINT Technology. Jedná se o semidestruktivní mechanickou relaxační metodu, která funguje tak, že se do středu třímřížkové tenzometrické růžice vyvrtá malý otvor. Proces probíhá postupným vrtáním otvoru, kdy se při každém kroku získávají informace o deformaci uvolněné zkoušeným materiálem a použijí se k výpočtu zbytkové napjatosti. Odvrtávací metoda je na světové úrovni standardizována normou ASTM E837, jejíž poslední vydání je z roku 2020.

 

Standardní metoda definuje:

 1. rozložení a počet kroků vrtání,
 2. rozměry (průměr, délka a šířka mřížky) tenzometrické růžice.
 3. koeficienty používané pro výpočet zbytkových napětí na základě získaných deformací.

 

Měřicí řetězec

Díky dlouholetým, více než dvacetiletým zkušenostem s laboratorním i terénním měřením pomocí odvrtávací metody, vyrobila a optimalizovala společnost SINT Technology AUTOMATICKÝ systém pro stanovení zbytkových napětí odvrtávací metodou.

Měřicí řetězec systému MTS3000-Restan tvoří:

 • odvrtávací jednotka s mikrometrickým posuvem řízené speciálním krokovým motorem, včetně vhodného odvrtávacího zařízení (na bázi vzduchové turbíny nebo elektromotoru) pro zkoušený materiál a speciálního mikroskopu pro vystředění zařízení se středem tenzometrické rozety.
 • řídicí jednotka pro ovládání systému, zejména rychlosti vrtání, aktivace vrtacího motoru a provedení určení nulové hloubky elektrickým kontaktem;
 • řídicí software (RSM) určený pro nastavení měření, sběr deformace a měření ve vyvrtaných otvorech;
 • vyhodnocovací software (EVAL) pro výpočet zbytkového napětí pomocí různých metod (ASTM E837, integrální, diferenciální a HDM) na základě získaných deformací, včetně korekcí a vyhodnocení nejistoty.

 

Klíčové vlastnosti systému

MTS3000-Restan provádí proces odvrtávání zcela automaticky. Zajišťuje vysokou opakovatelnost a optimalizací parametrů vrtání zabraňuje jakémukoli indukovanému zbytkovému napětí.

Stěžejní vlastnosti systému:

 1. Vhodné pro laboratorní a terénní měření
 2. K dispozici v různých konfiguracích
 3. Použitelné na mnoho materiálů, jako jsou kovy, polymery a
 4. Automatické řízení hloubky vrtání pomocí mikrometrického krokového motoru
 5. Automatická detekce nulové hloubky
 6. Měření změny zbytkového napětí v závislosti na hloubce zkoušky
 7. Volba metod výpočtu profilu napětí
 8. Volba metod výpočtu zbytkového napětí
 9. Výběr vhodných korekčních algoritmů
 10. Plně vyhovuje normě ASTM E837-20.
 11. Vyhodnocení nejistoty měření
 12. Vysoká přesnost měření

 

Provedení metody v praxi:

Mám zájem o tento produkt

   

   

  TOPlist NAVRCHOLU.cz