Nový referenční snímač síly třídy 00 podle ISO 376 až 20 MN

Snímač C5 dosahuje třídy 00 podle normy ISO 376 v rozsahu měření 40 až 100 % svého jmenovitého rozsahu síly mezi 5 MN a 20 MN.

S cílem pomoci zkušebnám a laboratořím zlepšit jejich měřicí možnosti uvedla společnost HBK na trh řadu referenčních snímačů síly C5.

Tyto lze použít pro vzájemné porovnávání kalibračních systémů nebo jako referenční převodník, pro kalibrační stroje s hydraulickým generováním síly.

Volitelný elektronický datový list snímače (TEDS) poskytuje návod k nastavení snímačů.

Více o snímači C5 naleznete na kartě produktu.


TOPlist NAVRCHOLU.cz